Er reisden 2,5 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol in januari 2022. In januari 2021 waren dat er 0,9 miljoen. Zonder effecten van Covid-19 op Schiphol waren dat 5,1 miljoen passagiers in januari 2020 en 5,0 miljoen passagiers in januari 2019.

Van de totaal 2,5 miljoen passagiers in januari, hadden bijna 1,2 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Dit zijn circa 600.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek. Bijna 1,7 miljoen reizigers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa, ruim 800.000 buiten Europa.

Vracht
Het aantal volledige vrachtvluchten is ten opzichte van 2021 gedaald van 2.232 naar 1.830 vluchten. Wel steeg het aantal vrachtvluchten ten opzichte van 2020 van 1.011 naar 1.830. Het totale vervoerde volume was in januari 2022 122.553 ton.