Nieuws

Schiphol CEO Dick Benschop: Emissievrije luchtvaart is mogelijk

Deel dit artikel

“De internationale luchtvaart moet de ambitie omarmen, in lijn met de het akkoord van Parijs, om halverwege deze eeuw emissievrij vrij te zijn (net-zero emissions)”. Dat zei Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group, tijdens de jaarlijkse Airneth lezing voor luchtvaartprofessionals en beleidsmakers.

Benschop geeft aan dat er al belangrijke stappen worden gezet, maar dat het tempo van de verduurzaming omhoog moet. “Om dat te bereiken moeten overheid, industrie en kennisinstellingen beter samenwerken. Innovatie, investeringen en beleid moeten elkaar gaan versterken. Dat is nu nog onvoldoende het geval.” De eerste vraag die Benschop aan de orde stelt, is of verduurzaming van de luchtvaart haalbaar is. De luchtvaart is momenteel verantwoordelijk voor 2 tot 3% van de CO₂-uitstoot wereldwijd, maar het relatieve aandeel zal toenemen. Benschop verwijst naar het ‘Mission Possible’ rapport van de Energy Transitions Commission.

2030
Schiphol is zelf klimaatneutraal en heeft als ambitie om in 2030 emissievrij te zijn. Warmte-koude opslag, zonne-energie, circulair bouwen en elektrificatie van vervoer spelen daarbij een grote rol. Hiermee levert de luchthaven een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse doelstelling van een reductie van 49% van de CO2-uitstoot in 2030. Daarnaast wil Schiphol een proactieve rol spelen bij het terugdringen van de emissies in het vervoer van en naar de luchthaven en bij het verminderen van de emissies van de luchtvaart zelf. De ontwikkeling van Schiphol tot een multimodaal knooppunt van luchtvaart en hogesnelheidslijnen is daarbij een voorbeeld, net als de inzet op het versterken van het openbaar vervoer met de doortrekking van de Noord-Zuidlijn.

KLM
In Nederland zijn al belangrijke stappen gezet met de het actieplan Slim en Duurzaam en het ontwerp-klimaatakkoord voor duurzame luchtvaart. ‘De daad wordt ook bij het woord gevoegd’, vertelt Benschop. “De KLM is begonnen met de substitutie van de vluchten op Brussel door de HSL. Er wordt geïnvesteerd in innovatie. Schiphol Group investeert in de ontwikkeling van synthetische kerosine op Rotterdam-The Hague Airport. En samen met KLM, SkyNRG en SHVenergy investeert de luchthavenorganisatie in een bio-kerosine fabriek in Delfzijl, die duurzame brandstof uit afvalstromen kan produceren.”

Ambitieus
Schiphol gaat zich in internationaal verband hard maken om de luchtvaart sneller te verduurzamen. ‘Het doel is om halverwege deze eeuw emissievrij te zijn’, zegt Benschop ambitieus. ‘En dat moet kunnen. We zijn al in gesprek met andere Europese luchthaven over hoe we externe milieukosten kunnen internaliseren. En we dringen bij de internationale luchtvaartorganisatie ICAO aan op scherpere doelstellingen.’ De topman van Schiphol Group vindt dat Nederland een voortrekkersrol speelt als het gaat om duurzamere luchtvaart. ‘Pionieren en innoveren zit in onze genen. De luchtvaartsector, het bedrijfsleven en de kennisinstituten hebben hier een unieke kans om Nederland een voortrekkersrol te laten vervullen.’

Author


Deel dit artikel
Vorige bericht

Garuda Indonesia start directe route Amsterdam - Bali

Volgende bericht

TUI met AeroMexico naar Los Cabos vanaf januari 2020

Auteur

Dylan Cinjee

Dylan Cinjee

Dylan is begonnen als stagiair bij TravelPro. Na zijn stage kreeg Dylan de kans om te blijven bij TravelPro als lid van de redactie. Tijdens deze periode heeft Dylan zijn Bachelor in Tourism Management gehaald.