Met de razende snelle komst van het internet is onze leefwereld op haar kop gaan staan. Naast de grote toegankelijkheid van informatie heeft ook het bedrijfsleven zich op ons gestort.

De reiswereld is een van de markten die hierdoor zwaar hervormd is en bol staat van de ontwikkelingen. Vele start-ups kiezen dan ook voor een initiatief, zij zien kansen en willen de markt verbeteren. En op zich juich ik dat toe, niets leukers dan verbeteringen en creativiteit zeker als we daar als consument beter van worden.

Maar vele start-ups vergaan net zo snel als ze opkomen, want er valt niet met ieder idee ook daadwerkelijk geld te verdienen en soms zijn de investeringen voor succes te groot.

Vervelender wordt het als initiatieven slecht doordacht worden, maar wel al de pers hebben gehaald als zijnde de oplossing voor een kennelijk, in de ogen van de start-upper, al bestaand probleem.

Zo’n initiatief vind ik ‘TradeYourTrip’.

In de wet is al geruime tijd geleden geregeld dat je je ticket of pakketreis kunt overdragen aan een ander. Daar gelden echter wel spelregels voor die niet altijd duidelijk of qua kosten redelijk zijn. Daar ligt dus een mooie taak voor brancheorganisaties, zoals de ANVR of de Consumentenbond, om verandering in aan te brengen.

Maar rechtvaardigt die betrekkelijke onbekendheid een platvorm via welk men ongebreideld kan gaan handelen in tickets en reizen? Zo op het eerste gezicht wel, lekker gemakkelijk natuurlijk.

Maar als we iets meer doordenken, dan opent zich hierdoor een alternatieve handel waarvan wij als consumenten niet direct zullen gaan profiteren. Integendeel zelfs.

Ik deel dan ook de visie van de KLM dat sluwe derden dit initiatief kunnen gaan misbruiken om grof geld mee te verdienen. Ze zullen gemakkelijk posities kunnen gaan innemen om met een leuke winst weer te kunnen doorverkopen. Deze lieden kopen dan strategisch in en gaan de reizen vervolgens via dit platvorm aanbieden.

Het lijkt mij niet de bedoeling van TradeYourTrip, maar het kan wel een vervelend neveneffect zijn en daar zitten we niet op te wachten.

Alhoewel het dus een sympathieke startup lijkt te zijn, vraag ik mij af of we er in deze vorm zo op zitten te wachten?

Mr Benno Friedberg
Advocaat

Friedberg & Mahn
advocaten.mediators