Afgelopen najaar werd er door de ANVR een collectief lidmaatschap aan de VvKR aangeboden. Een kleine meerderheid van de leden van de Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties stemde onlangs voor en hiermee is een collectief lidmaatschap een feit, zij het voor een gedeelte van de VvKR. “Bij een collectief lidmaatschap krijgt de VvKR één zetel binnen de ANVR met een centraal aanspreekpunt, en onze leden mogen het alom bekende ANVR-logo voeren”, zegt Caroline de Greeff (Voorzitter VvKR).

Afgelopen vrijdag, tijdens het vijfjarige jubileum, werd er door de leden gestemd óf VvKR het collectief lidmaatschap aanneemt. De Greeff: “Een kleine meerderheid van de leden stemde voor een collectief lidmaatschap, maar een groot gedeelte tegen. Hierdoor nemen de leden die voor stemden het collectief lidmaatschap aan, maar dit hangt nog wel af van de financiële consequentie die dit met zich meebrengt.” Ondanks dat ziet De Greeff geen beren op de weg. “Het lidmaatschap van de ANVR is een volgende stap om te laten zien dat het bij de VvKR om betrouwbare bedrijven gaat, maar onze leden willen wel hun eigen kleinschaligheid houden. Persoonlijk juich ik het collectief lidmaatschap toe; door aansluiting te vinden bij andere ANVR-bedrijven kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. Maar ik begrijp ook de standpunten van de tegenstanders; zij zien geen voordelen in het ANVR-lidmaatschap en bijhorende logo.”