De TUI Group heeft deze week in een verklaring laten weten dat het haar winstverwachting heeft bijgesteld. Wel wordt er eenzelfde winst verwacht als het afgelopen (record)boekjaar. Topman Fritz Joussen hoopte tot en met 2020 de gemiddelde winstgroei van 10% te blijven volhouden, maar de huidige marktsituatie heeft de touroperator doen besluiten het verwachte resultaat voor het boekjaar eindigend op 30 september 2019 bij te stellen.

In haar statement laat de touroperator weten dat de boekingen in grote lijnen in lijn zijn met vorig jaar, maar de marges niet. Dat zou vooral komen door de tegenwind waar de reissector mee te maken heeft, die TUI eerder besprak tijdens de presentatie van de resultaten in december jl. De touroperator doelt hiermee op de negatieve impact van het uitzonderlijk warme weer in 2018 met als gevolg latere boekingen en zwakkere marges, maar ook de verschuiving van de vraag van het westelijke naar het oostelijke Middellandse Zeegebied waardoor op bepaalde bestemmingen, zoals de Canarische Eilanden, overcapaciteit is ontstaan met als gevolg lagere marges. Ook wordt de zwakke pond als reden aangedragen, want dat zou het moeilijk maken om de marges op de aan Britse klanten verkochte vakanties te verbeteren.

Voorheen had TUI verwacht dat deze tegenwind vooral invloed zou hebben op de boekingen voor de winter, maar uit het huidige aantal boekingen blijkt dat het ook van impact is op de zomer. ‘Ondanks de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, blijft de vraag naar vakanties in onze kernmarkten groeien. We hebben TUI gepositioneerd om hiervan te profiteren door de succesvolle transformatie tot geïntegreerde aanbieder van vakantie-ervaringen, gebaseerd op onze sterke strategische en financiële positie. Daarnaast zijn we van plan om in 2022 nieuwe markten te betreden waar we een omzet van € 1 miljard verwachten van 1 miljoen klanten, waardoor de vraag naar onze eigen hotels zal toenemen. Holiday Experiences (hotels, cruises, activiteiten & excursies) leverde 70% van de inkomsten op in boekjaar 18 en we verwachten dat deze onderdelen van ons bedrijf sterk blijven presteren. Na deze transformatie verwachten we dat de voortgaande digitalisering en platforming van ons bedrijf in de toekomstige winst zal stimuleren, waardoor TUI kan blijven profiteren van de sterke groei van de consumentenvraag naar vakanties op de middellange tot lange termijn.’

Begin 2017 presenteerde TUI haar ‘TUI 2022’ programma met daarin plannen op de ‘nieuwe’ markten Azië, Zuid-Amerika en Zuid-Europa. “TUI streeft er niet alleen naar om haar kernactiviteiten op het gebied van hotels en cruises uit te breiden in haar traditionele markten en bedrijven. De groep streeft ernaar om groei te genereren door met name nieuwe afzetmarkten aan te boren. Veel van deze markten, zoals Spanje, Portugal, Brazilië en China, maken al deel uit van de vakantiebestemmingenportefeuille van TUI. Het nieuwe toekomstgerichte programma ‘TUI 2022′ beoogt nu ook deze bestemmingen consequent uit te breiden als bronmarkten. Dit zal voornamelijk worden bereikt op basis van een digitale, gestandaardiseerde, wereldwijd schaalbare software-architectuur en een wereldwijde uitbreiding van het sterke mastermerk TUI. TUI wordt steeds digitaler, TUI wordt nog internationaler”, aldus Joussen in 2017 bij het samenvatten van de doelstellingen. “Markten als Azië en Zuid-Amerika zijn regio’s met snel groeiende middenklassen, die dankzij de groeiende welvaart nieuwe mogelijkheden krijgen om te reizen en de wereld te ontdekken. Wij streven ernaar om de expansie van ons merk in deze markten vooruit te helpen.”