De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de grootste aanbieders van pakketreizen aan consumenten gemaand hun prijzen duidelijker te vermelden.

Uit een aangekondigde controle bij twaalf aanbieders van pakketreizen bleek dat elf bedrijven de verplichte bijkomende kosten niet op de juiste manier vermeldden. Ook konden consumenten pakketreizen regelmatig niet boeken voor de prijs die als eerste getoond werd op de websites. De ACM geeft de bedrijven nu een termijn van acht weken om hun zaken op orde te brengen. Doen zij dit niet of onvoldoende, dan gaat de ACM sancties inzetten.

Voorkomen

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “De prijs is voor de consument een van de belangrijkste criteria bij zijn keuze. Met duidelijke prijzen waarin alle verplichte kosten zitten, kunnen consumenten de verschillende reisaanbiedingen goed vergelijken. We willen voorkomen dat zij aan het eind van het boekingsproces óf zelfs op hun reisbestemming geconfronteerd worden met onverwachte kosten. Wij verwachten van alle partijen dat zij hun prijzen inclusief alle verplichte kosten vermelden en dat het aanbod ook te boeken is voor de aangegeven prijs. De branche is nu aan zet om te laten zien dat zij hun klanten op dit punt serieus nemen.”

Lees hier de reactie van de ANVR.

Belangrijkste regels

De ACM heeft alle twaalf reisaanbieders een brief gestuurd met hun resultaten, wat er eventueel aangepast moet worden, en nogmaals de belangrijkste regels voor juiste en duidelijke prijzen op een rij gezet:

  • Lokale of variabele kosten die pas bekend zijn als alle variabelen zijn ingevuld (bijvoorbeeld de reisdatum of de omvang van het reisgezelschap) moeten meteen bij de totaalprijs in één extra regel en in één bedrag duidelijk zichtbaar vermeld worden. De kosten mogen niet worden verstopt onder een i-tje en moeten op dezelfde manier getoond worden als de prijs;
  • Vanaf het moment dat alle variabelen van de reis bekend zijn, moeten alle verplichte bijkomende kosten, inclusief de kosten die lokaal worden afgerekend, in het bedrag zijn opgenomen;
  • Op het moment dat de consument de reis gaat boeken, moet het totaalbedrag van de reissom met alle elementen getoond worden. Hierbij mag onderscheid gemaakt worden tussen het bedrag dat meteen betaald moet worden en het bedrag dat ter plaatse wordt afgerekend;
  • De getoonde prijs waarmee de consument wordt uitgenodigd om op het aanbod te klikken moet in voldoende mate beschikbaar en te boeken zijn (dus geen ‘lokkertjes’).

Recht op duidelijke prijzen

In 2022 heeft de ACM opnieuw onderzoek gedaan naar prijsvermelding in de reisbranche. De consument heeft recht op eerlijke en duidelijke prijzen, zodat hij de verschillende aanbiedingen goed kan vergelijken. Uit gedragsonderzoek is gebleken dat consumenten graag aan het begin van het boekingsproces willen weten wat de totale kosten zullen zijn. Ook heeft de ACM in 2022 aanbieders van vakantiehuizen aangesproken op hun prijsvermelding. Zij hebben hun prijsvermelding vervolgens aangepast en tonen nu hun prijzen inclusief de verplichte bijkomende kosten.

Tekortkomingen

Nu onderzoekt de ACM prijsvermelding bij pakketreizen. Dit zijn reizen die twee of meer verschillende elementen bevatten, zoals verblijf en vervoer. De ACM heeft websites van twaalf grote pakketreisaanbieders gecontroleerd. Bij elf aanbieders heeft zij tekortkomingen geconstateerd, zoals het niet duidelijk vermelden van verplichte bijkomende kosten. Ook zijn er enkele aanbieders waarbij de prijs gedurende het boekingsproces wijzigt en de reis dus niet voor de eerder vermelde prijs te boeken was.

Laatste termijn

De wet is hierover overigens duidelijk. Alle kosten van een aankoop dienen vooraf duidelijk en ondubbelzinnig vermeld worden. Gebeurt dit niet dan is er sprake van misleiding. Als dat het geval is, kan de ACM handhavend optreden. De reisaanbieders krijgen nu een laatste termijn om hun prijsvermeldingen aan te passen.