Rijke westerse toeristen, touroperators, airlines en hotelketens misbruiken de armoede van hun gastland, zo betoogt Maaike Bergsma in een opiniestuk in NRC.

“Op 1 juli van dit jaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Het is te hopen dat de beelden van de afschaffing van de slavernij nog op ons netvlies gebrand staan, als we een paar weken later onze vakantiekoffers pakken”, aldus Bergsma. “Want in het hedendaagse internationale toerisme zijn dezelfde mechanismen aanwijsbaar, als in het koloniale verleden dat we zo hartgrondig verfoeien. We zijn ons er alleen amper van bewust.”

Bergsma, expert op het gebied van duurzaam toerisme, wijst op de gelijkenissen tussen het hedendaagse internationale toerisme en het koloniale verleden. Ze stelt dat voormalige koloniën nog steeds worden geëxploiteerd op een vergelijkbare manier, waarbij de meeste inkomsten naar het buitenland stromen en de lokale economie slechts beperkt profiteert.

“Na hun onafhankelijkheid hebben voormalige koloniën nauwelijks de kans gekregen om een zelfstandige economie op te bouwen. Lokale overheden hadden geen geld om investeringen te doen in het toerisme; dus zagen buitenlandse bedrijven hun kans schoon en veroverden de markt. Bestemmingen in Azië, Afrika en de Cariben ontvangen toeristen in grote cruiseboten of all-inclusive hotels gerund door buitenlandse bedrijven; toeristen eten en vermaken zich binnen de hoge muren van het resort en komen nauwelijks in contact met lokale aanbieders. Net als in de koloniale tijd vloeien de meeste inkomsten dus naar het buitenland (lees: het rijke Westen)”, aldus Bergsma in haar opiniestuk.

Volgens Bergsma misbruiken rijke westerlingen de armoede van gastlanden om aan hun eigen behoeften te voldoen. Ze pleit voor zelfreflectie binnen de toeristische industrie en bij individuele reizigers. Lees hier het volledige opiniestuk van Bergsma.

“Ik mis de positieve impact, ik mis het inclusieve karakter van toerisme, ik mis de bijdrage aan werkgelegenheid en welvaart et cetera, et cetera. Én ik mis de aandacht voor de transitie in onze sector”, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam die via LinkedIn reageerde op het opiniestuk.

Luister hieronder de Travelpro’s Podcast waarin het opiniestuk ter sprake komt.

Overigens is Bergsma niet de eerste die de discussie voert over het misbruik van armoede door westerse bedrijven in de toeristische industrie.

Op maandag 26 juni organiseert Just Enough een online film en discussieavond. Opgeven kan via post@justenough.nl). Er wordt gekeken naar de film Copper Views documentary: Framing the other van Ilja Kok en Willem Timmers, over de interacties tussen de rijke westerse toerist en de Ethiopische Mursi stam.

Bergsma schrijft op haar LinkedIn: “Door het bekijken van de film zullen we meer bewustzijn krijgen over onze eigen houding als vakantieganger. Hoe zit de neokoloniale houding verscholen in schijnbaar onschuldige interacties tussen u en die ‘ander’? Wat kunnen we doen om dat te veranderen? Kunnen we nog wel op vakantie naar de global south? Ilja Kok is aanwezig om de achtergrond van de film toe te lichten, ik leid de discussie over bovenstaande vragen.