Het Hof heeft de bezwaren van Rabobank (in twee afzonderlijke brieven) tegen een hoger beroep niet overgenomen. Rabobank heeft tijd gekregen tot 12 december om hun memorie van antwoord (MvA) te formuleren. OAD zal direct daarna om een mondelinge behandeling vragen, dat heeft Travelpro uit betrouwbare bronnen vernomen.

In de OAD-zaak hebben medewerkers van Bijzonder Beheer Rabobank structureel in strijd met de eigen regels en de zorgplicht gehandeld. Maar liefst 33 keer schond de Rabobank aantoonbaar de (eigen) regels. Dat blijkt uit een feitenrelaas dat door OAD-advocaat Jan Michiel Wagenaar namens de aandeelouders eerder is ingebracht voor het aankomende Hoger Beroep tegen Rabobank en is ingezien door TravelPro.

De afdeling Bijzonder Beheer van de bank heeft het volgens Wagenaar meer dan bont gemaakt en gehandeld zonder enig toezicht of betrokkenheid van de Raad van Bestuur Rabobank. Volgens toenmalig RvB-lid Sipko Schat had die betrokkenheid er in zo’n grote zaak wél moeten zijn.

Het uitgebreide feitenrelaas, dat een aaneenschakeling toont van ‘aantoonbare blunders’, is volgens Wagenaar in Hoger Beroep nodig omdat dit ontbreekt in het vonnis van de rechtbank Utrecht waarin zij stelde dat “de rechter bij banken terughoudend moet toetsen en de bank het wel erg bont moet maken voordat kan worden geconcludeerd dat een opzegging niet rechtsgeldig is.” Hoeveel bonter moet je het echter maken nu Rabobank zeker 33 keer handelde tegen de eigen regels van Bijzonder Beheer of handelde in flagrante strijd met de zorgplicht, zo vraagt Wagenaar zich verontwaardigd af? Hij is dan ook vol vertrouwen dat OAD in Hoger Beroep alsnog in het gelijk wordt gesteld.

De OAD Groep werd op 25 september 2013 failliet verklaard.

Lees hieronder het volledige interview met OAD-advocaat Wagenaar dat eerder verscheen in Travelpro.