Het verkopen van de gegevens van consumenten die lid waren van TravelBird is erger dan een datalek, dat stelt Benno Friedberg (advocaat van Friedberg & Mahn advocaten.mediators) desgevraagd tegenover TravelPro.

“Die gegevens van TravelBird-klanten vallen onder de AVG-wet en zijn daarmee beschermd. Volgens mij is de wet vrij simpel op dat punt en ik denk dat, faillissement of niet, de casus dezelfde is”, aldus Friedberg. Op de vraag of er sprake is van een datalek laat hij weten: “Ik vraag mij af of het een datalek is. Het is eigenlijk erger. De gegevens worden doelbewust te gelde gemaakt.”

Curator Jan Padberg (HVG Law), die dinsdagmiddag liet weten een definitieve overeenstemming te hebben bereikt met de Britse Secret Escapes Group over de verkoop van de activiteiten en de belangrijkste activa van Travelbird dat eerder deze maand failliet ging, laat desgevraagd weten dat er zorgvuldig is gekeken naar de verkoop van persoonsgegevens.

Leden van TravelBird kregen deze week, ná de bekendmaking over de verkoop van de activiteiten en de belangrijkste activa van TravelBird, een mail met als onderwerp ‘Kennisgeving van gegevensoverdracht’. In die mail wordt aangegeven dat klantgegevens als onderdeel van de transactie van TravelBird bv naar Secret Escapes Ltd worden overgedragen. “De transactie heeft plaatsgevonden op een wijze dat er naar het oordeel van de betrokken AVG-specialisten geen inbreuk is met enige privacywetgeving. Dat is alles wat ik er van kan en wil zeggen”, aldus Padberg.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens hadden consumenten vóór de verkoop van persoonsgegevens hierover geïnformeerd moeten worden. “Consumenten die het niet eens zijn met de gang van zaken, kunnen een klacht hierover indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens”, zo laat een woordvoerster weten aan TravelPro.

‘Secret Escapes neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus en deze zullen alleen gebruikt worden zoals toegestaan is in de wet en in overeenstemming met het privacybeleid van. Als u zich wenst af te melden voor deze overdracht van gegevens, kunt u dit binnen twee weken doen. Klik dan op de link onderaan de e-mail’, zo staat aangegeven in de mail ‘Kennisgeving van gegevensoverdracht’.

ReisRecht advocaat Nick A. de Leeuw laat weten genuanceerd naar de zaak te kijken. “Het verkopen van gegevens is zeker na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet meer zo vanzelfsprekend. Nog niet alle curatoren lijken zich dat te beseffen. Wanneer een curator de klantgegevens wil verkopen aan een partij die een doorstart wil maken, zal hij bovendien toestemming van de rechter-commissaris moeten vragen. HVG Law is echter een gerespecteerd advocatenbureau en ik ga er vanuit dat ze goed hebben onderzocht of de overdracht van persoonsgegevens op de juiste manier is afgehandeld”, aldus De Leeuw.

Secret Escapes laat weten (samen met Travelist en Slevomat) meer dan 62 miljoen leden te hebben en de Europese marktleider te zijn op de online markt voor luxe hotel- en reisaanbiedingen. Het bedrijf verwacht de website van TravelBird weer snel online te krijgen.