Frank Oostdam, directeur/voorzitter ANVR, heeft tijdens het ANVR-Congres middels het vorig jaar in het leven geroepen ‘Travel4School’ namens de Nederlandse reisbranche € 5.000 overhandigd aan IES Antonio Domínguez Ortiz. De ANVR koppelt met ‘Travel4School’ een goed doel aan het congres, waarbij de focus vooral ligt op de jeugd.

‘Travel4School’ toonde tijdens het ANVR-Congres haar enthousiasme over het educatieve project door op zaterdag 18 november € 5.000 te overhandigen aan IES Antonio Domínguez Ortiz om een stap richting de uitbreiding van de boomgaard en schooltuin mogelijk te maken.

“Wij vinden het fantastisch wat IES Antonio Domínguez Ortiz onderneemt om de jeugd een goede basis te geven. De reisbranche draagt met plezier haar steentje bij, want uiteindelijk heeft de jeugd de toekomst en is die toekomst gebaat bij een meer duurzamere wereld”, aldus Frank Oostdam, voorzitter ANVR.

Lees verder onder de video.

Sinds de jaren ’70 heeft Sevilla als stad een enorme groeispurt doorgemaakt. Op zich goed, maar daar profiteert nog niet iedereen van. Zo heeft de wijk Polígono Sur aan de ene kant de luxe golfclubs liggen voor de beter gesitueerden en aan de andere kant probeert een school in die wijk, IES Antonio Domínguez Ortiz met zo’n 275 studenten waarvan 95% behoort tot de zigeunerbevolking, de sociale marginaliteit het hoofd te bieden.

Met op een aantrekkelijke manier de jeugd te promoten voortgezet onderwijs te volgen, wil deze school de jongeren uit deze wijk een betere kans geven op de arbeidsmarkt. Op dit moment heeft 50% van de jongeren onder de 20 jaar in het gezin namelijk te maken met weinig economische middelen met als gevolg dat in deze wijk 50% van de bevolking nu geen baan heeft.

De school heeft, om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en de schoolprestaties te verbeteren, daarom een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld. Dit programma ligt geheel in lijn met het UNESCO-plan om studenten kennis en vaardigheden te leren die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.

Nu wil IES Antonio Domínguez Ortiz de eerder met veel succes aangelegde schooltuin en boomgaard, waar de studenten praktische en theoretische kennis koppelen aan ecologische landbouwpraktijken, uitbreiden. Ondanks dat al veel is bereikt, blijft er behoefte aan het creëren van irrigatievoorzieningen, aanschaffen van werktuigen en -handschoenen en andere praktische zaken.