“Nadat ik afgelopen dagen de berichtgeving op TravelPro online las over de ‘corona crisis’ vroeg ik mij af wat de overeenkomst is tussen de geïnterviewden Elske Doets, Mattijs ten Brink en Benno Friedberg. Antwoord: Zij geven, op het moment dat de reissector gebaat is bij eensgezindheid, goede communicatie zowel intern als extern, op ongenuanceerde wijze commentaar op de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds”, dat laat René Klawer (Founder De Reisspecialisten Groep en mede-initiator van het Calamiteitenfonds) weten aan TravelPro. “Aangezien ik ongeveer twintig jaar geleden betrokken was bij de oprichting van het Calamiteitenfonds en in het verleden jarenlang voorzitter was van de onderhandelingsdelegatie bij de SER met betrekking tot de ANVR reisvoorwaarden meende ik een reactie te moeten geven.”

“Waar ANVR-voorzitter/-directeur Frank Oostdam op uitstekende wijze de reissector in de media vertegenwoordigt en de ANVR en ook het SGR en Calamiteitenfonds haar leden continu en goed informeert, wordt de werking van het Calamiteitenfonds en de ANVR-reisvoorwaarden door deze collega’s uit de reissector bekritiseerd. Op teksten als ‘het calamiteitenfonds is een draak van een regeling’ en ‘nu is er geen beleid en iedereen roept maar wat’ zit niemand te wachten”, aldus Klawer. “De ANVR-reisvoorwaarden zijn met 100% instemming van de ANVR-leden tot stand gekomen en het Calamiteitenfonds, uniek in de wereld, heeft haar grote waarde voor de reisconsument en reissector in de twintig jaar van haar bestaan meer dan bewezen. Dat epidemieën en ziektes van meet af aan niet zijn gedekt heeft alles te maken met de ingewikkeldheid een uitkeringsvatbare situatie vast te stellen en is bij reisprofessionals bekend. De huidige situatie vraagt om eensgezindheid, heldere communicatie en samenwerking. Dus graag iets meer nuancering Elske, Benno en Mattijs. Dank alvast.”