“Ik ben me bewust van de recente positieve ontwikkelingen in Turkije waardoor de beperkingen, evenals de quarantaine, voor buitenlanders die Turkije bezoeken, zijn opgeheven. De komende periode zullen de ontwikkelingen, ook als het gaat om de epidemiologische ontwikkelingen, nauwlettend worden gevolgd zodat deze meegenomen kunnen worden in de afweging hoe na 1 juli aanstaande omgegaan kan worden met de adviezen voor niet-noodzakelijke reizen buiten de EU/Schengen”, dat laat Henk van der Vegt (waarnemend Directeur Consulaire Aangelegenheden en Visumbeleid) namens de minister van Buitenlandse Zaken weten aan het Turks Nederlands Ondernemers Platform (TNOP) waar ook op Turkije gespecialiseerde touroperators lid van zijn.

Op 6 juni jI. stuurde het TNOP de minister van Buitenlandse Zaken een brief waarin het aandacht vroeg voor de reisadviezen en met name het reisadvies met betrekking tot Turkije. Daarin heeft TNOP ervoor gepleit om het reisadvies voor Turkije eveneens af te schalen naar geel, zodat familiebezoeken weer mogelijk zijn en de handel tussen Nederland en Turkije weer op gang kan komen. Het TNOP heeft verzocht om een heroverweging van de besluitvorming omtrent dit reisadvies te overwegen.

De Turkse ondernemers lieten de minister weten teleurgesteld te zijn dat Turkije nog niet bij de landen hoort waarvoor het reisadvies sinds vandaag is verbeterd. “Wij volgen de ontwikkelingen in Turkije dagelijks en zijn ervan overtuigd dat Turkije op gelijke voet staat met Nederland in het onder controle brengen en beheersen van COVID-19”, zo lieten zij de minister weten. Eind vorige week liet Turkije nog weten de beperkingen voor Nederlanders, waaronder thuisquarantaine, op te heffen. Ook in Turkije is men nog teleurgesteld dat veel Europese landen, waaronder Nederland, het reisadvies nog niet hebben versoepeld.

In reactie laat Van der Vegt weten dat het versoepelen van de corona-maatregelen stap voor stap gebeurt. “Dit is nodig om gecontroleerd meer ruimte te kunnen bieden aan de samenleving, zonder dat het risico op nieuwe uitbraken van het virus te groot worden. Deze stapsgewijze aanpak wordt ook gehanteerd om vakanties binnen de EU en Schengenlanden weer mogelijk te maken.”

Deze gefaseerde aanpak betekent dat het reisadvies voor alle landen buiten de EU, Schengen in ieder geval voorlopig op oranje blijft staan. Van der Vegt: “Daarmee wordt bedoeld dat alle niet-noodzakelijke reizen, in ieder geval vakantiereizen, worden ontraden. Of een zakenreis noodzakelijk is, is ter afweging van degene die de reis wil maken. In de komende periode wordt bekeken of het mogelijk wordt ook reizen van en naar landen buiten de grenzen van de EU, Schengen weer mogelijk te maken. Hierin treedt Nederland zoveel als mogelijk op met de andere EU/ Schengen landen. Hierbij is van belang dat het inreisverbod van niet-Schengenlanden naar het Schengengebied is verlengd tot 1 juli aanstaande. Na dat moment zal nog moeten worden bezien of reisbewegingen buiten de Schengen gebieden tot de mogelijkheden gaat behoren.”