De afgelopen maanden hebben ANVR en de vakbonden FNV en CNV onderhandeld om tot een nieuwe cao voor de reisbranche te komen. Dit heeft nu een eindresultaat opgeleverd dat door de vakbonden wordt voorgelegd aan hun achterban.

De looptijd van de nieuwe cao zal zijn van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026. De huidige cao loopt nog tot 1 juli 2024. Bij goedkeuring wordt het resultaat omgezet in een nieuwe definitieve cao. Het eindresultaat omvat een aanzienlijke absolute verhoging van de salarissen, het herstel van de stapsgewijze verhogingen tussen de schalen, en diverse nieuwe afspraken om werken in de sector aantrekkelijker te maken.

Collectieve loonsverhoging

De belangrijkste afspraak is waarschijnlijk de collectieve loonsverhoging. In de nieuwe cao is een nominale – in plaats van een procentuele – verhoging van de lonen afgesproken. Vanaf 1 juli 2024 zullen de fulltime salarissen van werknemers in functiegroepen 2 tot en met 8 met € 175 per maand stijgen, en per 1 juli 2025 nog eens met € 125 per maand. De salarissen van parttime werknemers stijgen naar rato.

Nieuwe minima en maxima

Daarnaast hebben cao-partijen afgesproken om opnieuw een trap in de loonschalen aan te brengen. Door de forse stijging van het minimumloon de afgelopen jaren waren de minima van de groepen 2 tot en met 6 gelijkgesteld. Nu zijn nieuwe minima en maxima vastgesteld, die hoger liggen en waartussen opnieuw een trap is aangebracht. “Door de lonen nominaal te verhogen en een trap aan te brengen in het salarishuis, bereiken we twee dingen. Allereerst repareren we de lonen aan de onderkant, en ten tweede bieden we opnieuw groeiperspectief aan werknemers in de sector. Het oude salarishuis was ingehaald door de stijging van het minimumloon. Dit nieuwe salarishuis past prima bij de branche”, zegt Frank Radstake van de ANVR.

Aantrekkelijker

Daarnaast zijn veel nieuwe afspraken toegevoegd om werken in de sector aantrekkelijker te maken. “Werknemers die thuiswerken kunnen rekenen op een vaste thuiswerkvergoeding van € 2 per effectief thuisgewerkte dag. De werkgever mag ook kiezen voor een vaste internetvergoeding van € 20 per maand. Ook is een minimale reiskostenregeling afgesproken: werkgevers kunnen zelf een modelbeleid afspreken met hun personeel”, zegt Radstake. “Als ze dat niet doen, geldt de minimale regeling. Deze regeling is duurzaam ingestoken en biedt onder andere een 100% vergoeding van reizen met het OV naar werk, en een kilometervergoeding voor reizen per voet, fiets of auto. Ook is er een vaste en gelijke fulltime stagevergoeding van € 400 per kalendermaand afgesproken voor alle stagiaires van mbo, hbo en wo.”

Essentiële zaken

Cao-partijen hebben verder afspraken gemaakt om essentiële zaken in de cao opnieuw te beoordelen. Een voorbeeld is het functiehuis, dat aan herziening toe is. Daarom zijn als onderdeel van de cao protocollaire afspraken gemaakt om daar gedurende de looptijd van de komende cao verder aan te werken.