Schiphol moet gaan uitbreiding met start- en landingsbanen in zee en niet bij Schiphol zelf, aldus zestig bewonersgroepen die het rapport ‘Vlucht naar Voren’ hebben overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In het rapport staat tevens dat Lelystad Airport op den duur ook niet voldoende mogelijkheden biedt om Schiphol te ontlasten. Bij de overhandiging lieten meerdere partijen weten het idee serieus te onderzoeken.

In het rapport over Schiphol en de uitbreidingsmogelijkheden van de luchthaven (op zee) wordt geconcludeerd dat Nederland als internationaal georiënteerd land een groot probleem heeft door een lange termijn oplossing voor de luchtvaart voortdurend voor zich uit te schuiven. Een grondige analyse van de mogelijkheden voor de luchtvaart in een klein en dichtbevolkt land verdient de hoogste prioriteit van regering en parlement.

In het rapport wordt de minister gevraagd om onderzoek te doen naar andere mogelijkheden waarmee Schiphol zich kan blijven uitbreiden. Wanneer dit in de omgeving van Schiphol blijft gebeuren, vrezen de bewoners een verslechtering van het leefmilieu. Volgens een woordvoerder van het ministerie is er in het verleden al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van start- en landingsbanen in zee, maar bleek deze optie te duur en zou dit niet veilig genoeg zijn.

De toekomstplannen van de luchtvaart in Nederland komt te staan in de luchtvaartnota 2020-2040, waarvoor de minister ook in gesprek wil met bewonersgroepen. De bewonersgroepen die met het plan komen om landings- en startbanen in zee aan te leggen, vinden dat het tijd is voor een uitdagend project dat Nederland sterker en leefbaarder maakt. ‘Een project waar het ambitieniveau van het niveau Afsluitdijk en Deltawerken bij komt kijken.’

In de nabije toekomst, tussen nu en 2024, wordt er onder meer een nieuwe terminal en een nieuwe pier gebouwd, waardoor de capaciteit met zo’n 15 miljoen passagiers per jaar kan groeien. Daarnaast verlegt en vernieuwt de luchthaven ook andere infrastructuur, zoals interne wegen en parkeergarages. Daarvoor tekende de luchtahven en de Europese Investeringsbank begin vorig jaar een leningsovereenkomst.